Prve edukativne brošure za učenike Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

Prve edukativne brošure za učenike Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

Kao škola koja obrazuje učenike u području grafike i dizajna, odlučili smo napraviti prve edukativne brošure namijenjene našim učenicima kao kratku pomoć u učenju i ponašanju. Učenike g3.b smjera  grafički tehničar pripreme, kroz zadatak koji je predviđen u mnogim nastavnim planovima struke, vodila je prof. Sonja Ortner. Učenici su se složili u jednome – svima […]