brosura1

Prve edukativne brošure za učenike Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

Kao škola koja obrazuje učenike u području grafike i dizajna, odlučili smo napraviti prve edukativne brošure namijenjene našim učenicima kao kratku pomoć u učenju i ponašanju. Učenike g3.b smjera  grafički tehničar pripreme, kroz zadatak koji je predviđen u mnogim nastavnim planovima struke, vodila je prof. Sonja Ortner.

Učenici su se složili u jednome – svima bi dobrodošla pomoć pri učenju, NAUČITI KAKO UČITI. Za pomoć su se obratili školskoj pedagoginji, Ani Mariji Ugrin, koja ih je opremila stručnom literaturom na zadanu temu.

Kada je pedagoginja čula od učenika što i kako rade, odmah im je zadala za izraditi još jedno područje koje svi smatramo nužnim konstantno nadograđivati: ŠKOLSKI BONTON – te im je i za tu temu dodijelila stručne materijale i pravilnike!

Zadatak je bio odrađen kako bi se radilo i u slučaju profesionalne izrade obiju brošura, dakle od ideje, preko skica do izrade modela. Profesorica stručnih predmeta, Sonja Ortner je mentorirala i vodila rad učenika. Učenici su pokazali izuzetan talent, smisao i zainteresiranost te su  odradili oba zadatka na vrlo visokom nivou. Rad svakog od 11 učenika grafičkih tehničara pripreme, poseban je i jedinstven, od razrade teme do izrade brošura.

Za konačni odabir dva rada bio je zadužen profesor stručnih predmeta, dizajner Edi Murgić koji  je dovršio radove u suradnji s učenicima autorima: Marinom Rogulj i Pavlom Matijacom. Radovi su poslani na lekturu profesorici Fabjani  Jakovčić Čović. Za tisak i doradu pobrinuli su se naši profesori Nino Tucak i Ivan Buljan, koji su vodili svoje učenike grafičare tiska i grafičare dorade do konačnog proizvoda. Rezultate našeg zajedničkog timskog rada i zalaganja te interesa učenika za stručne predmete možete pogledati u galeriji.

Također, svima zainteresiranima, školama i pojedincima stojimo na raspolaganju za izradu ovakvih i sličnih personaliziranih materijala!

školske brošure