Početak nastave u 2. polugodištu

Početak nastave u 2. polugodištu

Nastava u 2. polugodištu počinje 10. siječnja 2022. SMJENA A – JUTRO Nastava se odvija po modelu A, dakle u školi. Ravnatelj Ivan Kovačević, dipl. ing. grad.