Početak nastave u 2. polugodištu

Nastava u 2. polugodištu počinje 10. siječnja 2022.

SMJENA A – JUTRO

Nastava se odvija po modelu A, dakle u školi.

Ravnatelj Ivan Kovačević, dipl. ing. grad.