Provođenje slobodnog vremena učenika srednjih strukovnih škola s obzirom na socio-demografske indikatore

Tijekom srednjoškolskog obrazovanja djecu je potrebno poticati i usmjeravati na izvanškolske aktivnosti koje ne moraju nužno imati poveznicu sa školom. Slobodno vrijeme se može iskoristiti na način da djelujemo preventivno na mlade ljude; odnosno putem raznih aktivnosti zaokupimo ih te im pokažemo na koji će način sami sebe regulirati da budu konstruktivni nosioci vlastitog razvitka ličnosti i karaktera. S druge strane, slobodno vrijeme može imati i terapijski učinak na mlade na način da će ih se uključiti na aktivnosti poput volontiranja i općenitog pomaganja zajednici kako bi se razvijali u smjeru društveno prihvatljivih modela. U ovom radu pokušali smo istražiti poveznicu između socio-demografskih indikatora srednjoškolaca i načina na koje provode slobodno vrijeme. Anketa je provedena na uzorku od 61 učenika splitske četverogodišnje srednje strukovne škole. Provedenim kvantitativnim istraživanjem se pokušalo detektirati one čimbenike koji igraju važnu ulogu pri organizaciji i stavovima spram slobodnog vremena.
Antonija Bašić – Provođenje slobodnog vremena
Prezentacija – Provođenje slobodnog vremena učenika srednjih strukovnih škola