Obilježavanje dana broja PI

Obilježavanje dana broja PI

Jedan od najčešće korištenih i najvažnijih brojeva u matematici i fizici. Zaokružuje se na dvije decimale i iznosi(približno) ≈ 3.14, te se baš zato 14.3 održava dan ovog posebnog broja. Predstavlja omjer opsega i promjera kružnice, ali ne samo to, već je jedan od sastavnih faktora mnogih formula. Neke od važnih formula su formule za […]