Plastično doba – završni rad

plas

Ekološki edukativni video na temu štetnosti plastike po život na Zemlji, Marina Belošević izradila je kao završni rad iz predmeta medijski projekti kod mentorice Duške Boban u školskoj godini 2019/2020.

O svom neprofitabilnom projektu kaže: “Prvu sintetičku plastiku (Bakelit) je, 1907. godine, izumio Belgijski kemičar Leo Baekeland. On je prvi i skovao izraz „plastika“. Radi niske cijene, jednostavnosti izrade, svestranosti i nepromočivosti, plastika je ubrzo postala jeftinija, sterilna i prikladna opcija za raznoliku namjenu. Prevladala je nad tradicionalnim materijalima, poput drveta, kamena, rogova i kostiju, kože, metala, stakla i keramike, općenito u proizvodnji predmeta koji su prethodno bili izrađeni od prirodnih materijala.

 

 

Danas se u svijetu proizvodi preko 300 milijuna tona plastike godišnje. Otprilike polovica godišnje plastične proizvodnje namijenjena je proizvodima za jednokratnu upotrebu. Od toga 91% plastike nije reciklirano, a neke nije ni moguće reciklirati. Plastika je materijal koji Zemlja ne može probaviti. Svaki komad plastike ikad proizveden i dalje postoji i bit će s nama stotinama godina.

U okolišu plastika se raspada na sve manje čestice koje privlače otrovne kemikalije, divlje životinje ih gutaju na kopnu i u moru završavajući tako i u naš prehrambeni lanac. Stoga je jasno da se materijal koji u okolišu stoji stotinama godina, duže od našeg životnog ciklusa, ne bi trebao koristiti za upotrebu koje traju svega par dana, sati ili čak minuta.

Svrha mog projekta je osvijestiti što više ljudi po pitanju štete koje plastika za jednokratnu upotrebu nanosi okolišu, jer problem možemo riješiti jedino ako se ujedinimo. Zajedničkim snagama možemo utjecati na velike korporacije da promijene štetne načine stjecanja profita.”