Upute o provjeri sklonosti i sposobnosti za zanimanje web programer

programer_cover

Veliki interes učenika za zanimanje web programer donio je potrebu za dodatnom provjerom sklonosti i sposobnosti za ovo zanimanje. Svoju sklonost i sposobnost učenik će pokazati sudjelovanjem u računalnoj igri. Odabrana igra bit će u vidu mozgalice. Prijelazom određenog nivoa učenik stječe “ocjenu” prošao/nije prošao.
Oni učenici koji prijelazom nivoa ostvare prolaz, uz prikupljene bodove iz osnovne škole, imaju mogućnost upisa za isto zanimanje (24 učenika).

programeri_mozgalica
Prikazana igra, jedna je od mogućih igara za provjeru sposobnosti rješavanja problema. U zadanoj igri potrebno je izgraditi most s ograničenom količinom drveta tako da svi dukati dođu do mladića koji sjedi i čeka svoje dukate.