programer_cover

Upute o provjeri sklonosti i sposobnosti za zanimanje web programer

Veliki interes učenika za zanimanje web programer donio je potrebu za dodatnom provjerom sklonosti i sposobnosti za ovo zanimanje.

Ove godine na provjeri sklonosti i sposobnosti učenici mogu očekivati ispit promišljanja i zaključivanja. Naglasak je na razvoju funkcionalnog mišljenja i zaključivanju kroz problemske aktivnosti. Ispit se sastoji od nekoliko različito oblikovanih pitanja čije rješenje proizlazi iz logičkog zaključivanja. Zadatci su različitog tipa, od onih „nastavi niz i izbaci uljeza“, do kratkih priča u obliku zagonetke iz kojih treba izvući zaključak, točnije dati odgovor na pitanje te ga argumentirati na koji način se došlo do rješenja tj. zaključka.

Oni učenici koji zadovoljavajuće riješe ispit, ostvaruju prolaz te uz prikupljene bodove iz osnovne škole, imaju mogućnost upisa za isto zanimanje (24 učenika).

 

Nekoliko primjera (napomena: zadaci mogu varirati po težini i ne moraju biti po složenosti isti kao i primjeri):

 

PRIMJER 1
Pozivajući Tanju na svoj rođendan, prijateljica joj je rekla: “-Lako ćeš pronaći moj stan. Kad uđeš u moju zgradu, ugledat ćeš hodnik, a u njemu troja jednaka vrata koja vode u stanove obitelji Horvat, Vukić i u moj stan. Moja vrata nisu krajnja lijevo, ali su lijevo do vrata Horvatovih. Navečer je Tanja došla u zgradu u kojoj živi njezina prijateljica. U hodniku se zaustavila ispred troja vrata i zamislila: -Koja vrata vode ka mojoj prijateljici? Koja obitelji Horvat, a koja obitelji Vukić? Pomozite joj!

Rješenje:  Vrata broj 1 vode u stan obitelji Horvat, broj 2 u stan njezine prijateljice, a br 3 u stan Vukićevih.

 

PRIMJER2

Koja kockica nedostaje:
Izrezak2

Mogući odgovori:

Izrezak-RJ-B

Rješenje: B

 

PRIMJER 3

Otkrij vrijednost violinskog ključa i knjige te upiši konačno rješenje:matematicka-1024x596= 90 rj

Rješenje: 90

 

PRIMJER 4

Boris je 5 cm viši od Adama, ali 10 cm niži od Cara. Darko je 10 cm viši od Cara, ali je 5 cm niži od Emila. Koja je od sljedećih izjava istinita?

A) Adam i Emil su istih visina.

B) Adam je 10 cm viši od Emila.

C) Adam je 10 cm niži od Emila.

D) Adam je 30 cm viši od Emila.

E) Adam je 30 cm niži od Emaila.

 

Rješenje: E

 

PRIMJER 5

Maša želi popuniti tablicu tako da u svaku ćeliju upiše jedan broj. Za sada je upisala dva broja kako je prikazano na slici.

Tablicu želi popuniti tako da je zbroj svih upisanih brojeva 35, zbroj brojeva u prve tri ćelije je 22, a zbroj brojeva u posljednje tri ćelije 25. Koliki je umnožak brojeva koje će upisati u sive ćelije?

zadatak_sive_kockice

A)63    B) 108    C) 0    D) 48    E) 39

 

Rješenje: A) 63

 

Sive ćelije su druga i četvrta pa tražimo brojeve koje će Maša u njih upisati.

Kako zbroj brojeva u tablici mora biti 35 to je zbroj brojeva u drugoj, trećoj i četvrtoj ćeliji

35 – 3 – 4 = 28.

Kako zbroj brojeva u prve tri ćelije mora biti 22 to je zbroj brojeva u drugoj i trećoj ćeliji

22 – 3 = 19.

Kako zbroj brojeva u posljednje tri ćelije mora biti 25 to je zbroj brojeva u trećoj i četvrtoj ćeliji

25 – 4 = 21.

To znači da je broj u trećoj ćeliji 19 + 21 – 28 = 12.

Onda je broj u drugoj ćeliji 19 – 12 = 7, a broj u četvrtoj ćeliji 21 – 12 = 9.

Umnožak tih brojeva je 63.

 

Za što bolju pripremu predlažemo vježbanje po zadatcima s natjecanja “Klokan bez granica”.