Humanitarna akcija Dalmacija – Slavoniji

Maturanti Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split pokazali su suosjećanje sa svojim vršnjacima u Slavoniji i uz pomoć nastavnika i ravnatelja Ivana Kovačevića organizirali akciju te poslali 1300 knjiga MATEMATIKA NA DRŽAVNOJ MATURI, autora Vinka i Mire Bajrović.