smjernice

SMJERNICE ZA KREIRANJE JAVNIH POLITIKA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA NA RAZINI GRADA SPLITA – UDRUGA ‘MI – Split’

Kroz projekt Radius V Udruga “MI – Split izradila je smjernice za kreiranje javnih politika za razvoj volonterstva na razini Grada Splita. Proces oblikovanja ovih smjernica započeo je okruglim stolom i diskusijom s užom radnom skupinom od desetak organizatora volontiranja s područja Splita, na temu prioritetnih područja u razvoju volonterstva na lokalnoj razini. Nastavljen je izradom radne verzije dokumenta od strane projektnog tima, a prijedlog dokumenta ponuđen je na komentiranje ostalim organizatorima volontiranja i drugim dionicima u području volontiranja u javnoj raspravi. Smjernice obuhvaćaju različite dionike u području volonterstva – od javnih ustanova do korporativnog sektora.

Predstavljanje izrađenih smjernica i projektnih rezultata održalo se u petak 20. listopada 2023. g. u vremenu od 10 do 12h u prostoru Centra Zlatno doba, Branimirova obala 1. Nakon prezentacije smjernica uslijedio je razgovor dionika uključenih u volontiranje u gradu Splita na raznim razinama te su se svi složili da su smjernici dovoljno kvalitetne i općenite, ali sad bi trebala uslijediti konkretna suradnja s Gradom Splitom i dogovor o detaljima suradnje i pomoći udrugama u vidu promicanja i poticanja volonterstva do pomoći u nalaženju adekvatnog prostora za neke od udruga. Kolegica iz osnovne škole je prenijela vrlo pozitivno rada s malim volonterima. Moje iskustvo rada s volonterima srednjoškolcima je pozitivno, ali već neko vrijeme primjećujem potrebu da se volonterski rad na neki način dodatno nagradi kroz jedan bod koji bi učenicima značio pri upisu na fakultet ili za sudjelovanje na nekom natječaju. Na taj način bi, već obvezama i izvanškolskim aktivnostima preopterećeni srednjoškolci, imali vidljivi dokaz da ova naša lokalna zajednica i naše društvo u cjelini cijene i uvažavaju ovakvu vrstu poklonjenog vremena i znanja revitalizirajući za nove generacije pomalo zaboravljeni pojam općeg dobra.

Pokušajmo na lokalnoj razini zaista nadići sve političke interese i uvažiti volonterski rad jer ako ga na razini osnovne i srednje škole ne budemo njegovali usudim se reći da ćemo biti odgovorni za ukupan pad broja volontera jer jedino Boranka i neka sportska okupljanja mogu generirati veći broj mladih volontera. Za sve ostale volonterske aktivnosti okupiti veći broj mladih ljudi je postao izazov.