skola

Čestitka za Dan škole

2023. godinu Europska unija proglasila je godinom vještina. Kao strukovna škola slavili smo i razvijali mnoge vještine svih naših trideset godina! Iz dana u dan, iz godine u godinu, do ove jubilarne 30. školski list Slog ispričao je našu priču o vještinama.
Bili smo svjedoci gašenja važnih tradicijskih vještina, ali i unaprjeđenja i razvijanja novih. U školi, pred našim očima, pratili smo revoluciju u grafici u vidu potpune digitalne transformacije pripreme i tiska. Razvoj medija i interneta omogućio je razvoj našeg novog smjera. U graditeljstvu smo izgubili neka zanimanja, ali i dobili nova. U naših trideset godina zanimanje zaštitnika sv. Josipa skoro je potpuno nestalo.

Čak ni dizajn i umjetnost nisu ostali netaknutim čuvarima tradicije – uvedeni su 3D printeri, video i novi materijali. Sve su te vještine bile naš posao, nastavni programi i planovi, uređenje novih praktikuma i skrb za organizaciju nastave. Uvijek je bilo teško i posebno važno naći kvalitetne i vrijedne nastavnike preko kojih učenici uče vještine. Radimo vrlo složen posao koji traži specifične psihičke značajke i kondiciju za prilično skromnu naknadu.

Upravo je u tijeku kurikularna reforma i modernizacija strukovnog školstva. Nekoliko naših
nastavnika uključeno je u njen rad. Nadajmo se da će njena provedba biti uspješna i da ćemo je dočekati kao i sve izazove s kojima smo oduvijek nosili.

Drage kolege, učenici, roditelji i prijatelji, čestitam Vam Dan škole!

Proslavit ćemo ga 16.5. na otvorenju naše izložbe povodom 30. godina škole.

Sela Tecilazić, ravnateljica