Fairsea

fsea

U sklopu međunarodnog projekta „FAIRSEA“ – Fisheries in the AdriatIc Region a Shared
Ecosystem Approach (međunarodna suradnja Interreg Italija – Hrvatska) koju provodi Udruga
za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, učenici naše škole odradili su terensku nastavu
FAIRSEA projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskome
moru, posebno zbog njegove snažne kulturne, socijalne i ekonomske uloge u regionalnim
obalnim zajednicama. Cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za
održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskome moru.
Za zemlje smještene uz obalni pojas, morski ekosustav predstavlja važan izvor hrane,
proizvoda, rekreacije te turizma. Upravo zbog te, sve veće upotrebe obalnog pojasa i
morskog ekosustava, dolazi do njegove degradacije putem prekomjernog i neodrživog
iskorištavanja bioloških resursa, nekontroliranog odlaganja otpada u more, intenzivne
urbanizacije ali i neodrživog turizma.
Kako bi ostvarili dugotrajan i isplativ ribolov, ribari općine Tribunj osnovali su 2006. godine
zadrugu Adria koja promovira načela održivog razvoja.
U Tribunjskoj luci učenici su razgledali ribarsku plivaricu i poslušali izlaganje ribara te
upoznali osnove ribarskog posla, ali i probleme s kojima se susreću. Osim birokratskih
poteškoća, ribarima posao otežava i otpad koji u sve većim količinama završava u mrežama.
Kako bi u određenoj mjeri pomogli morskom ekosustavu, oni „ulovljeni“ otpad dovoze u luku
gdje ga u suradnji sa zadugom propisno zbrinjavaju.
Prilikom posjete ribogojilištu Klismar u mjestu Zečevu učenici su upoznali kako se i odakle
nabavlja mliječ, kako se broje jedinke u kavezima, čime se hrane i kako im se održava
zdravlje. Naučili su od kojih materijala se proizvode kavezi i kako se štiti uzgojena riba od
ptica i drugih riba grabežljivica.