Organizacija nastave u šk.god. 2020./2021. u uvjetima povezanima s COVID-19

maske_skola

Nastava se odvija u dvije smjene. Prvi sat jutarnje smjene počinje u 8:15, a poslijepodnevne u 14:15 (jutarnja smjena ulazak u školu od 8:00 do 8:15, poslijepodnevna smjena ulazak u školu od 14:00 do 14:15).

Razredni odjeli su podijeljeni u dvije grupe. Jedan tjedan je jedna grupa na nastavi u školi, druga prati nastavu online u učionicama kreiranima u Teamsu, a zatim se sljedeći tjedan zamijene (oni koji su bili uživo, prate nastavu online i obrnuto). Ne postoji mogućnost miješanja učenika različitih grupa ni prelaska iz grupe u grupu.

Podjelom razrednih odjela na grupe osiguran je propisani razmak od 2m u učionici između učenika i nastavnika. Slijedom navedenog učenici i nastavnici ne moraju nužno nositi maske tijekom sata dok sjede na svojim mjestima. Obvezno ih moraju nositi prilikom kretanja po učionici, hodnicima i zajedničkim prostorima.

Rasporedom je osiguran dvosat ili više sati u bloku gdje god je postojala takva mogućnost. Time se minimaliziralo kretanje učenika po školi i osiguralo što dulji kontinuirani boravak u jednoj učionici.

Svaki učenik će prvog dana dolaska u školu dobiti po dvije višekratne perive maske.

Sat traje 40 minuta, mali odmori 5, a veliki odmor 15 minuta. Tijekom malih i velikog odmora u pravilu učenici ne smiju napuštati učionicu (smiju izaći na balkon ukoliko borave u učionicama s balkonom). Hranu i piće koje namjeravaju konzumirati tijekom odmora, učenici trebaju donijeti sa sobom. Na wc mogu otići tijekom sata ili tijekom odmora, ali samo ako u sanitarnim prostorima u tom trenutku već ne boravi maksimalan broj koji je propisan.

Osnovno je pravilo da se učenici ne smiju miješati s drugim grupama bilo da se radi o njihovom ili drugim razrednim odjelima.

Sve ostale upute i obavijesti će učenici dobiti od razrednika.