Obrana završnog rada – zimski rok 2019./2020.

Obrana završnih radova – zimski rok šk. god. 2019./2020. održati će se prema rasporedu.