Kompostiranje – tamo gdje otpad prestaje biti smeće

kompostiranje

Biootpad predstavlja trećinu cjelokupnog otpada i pravilan način njegovog zbrinjavanja je kompostiranje. Kako bi učenici naše škole bili što bolje informirani o kompostiranju, pozvali smo studente Kemijsko- tehnološkog fakulteta u posjetu. Studenti smjera Zaštita okoliša su na zabavan način podučili učenike 3G i 2G razreda o pravilnom kompostiranju u sklopu PAZI projekta (Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno) te predstavili svoj projekt izrade kompostera koji bi u simuliranim uvjetima kompostiranje dovršio u roku mjesec dana, u odnosu na klasično kompostiranje koje traje 5-6 mjeseci. Predstavili su i svoj fakultet te odgovarali na brojna učenička pitanja o studiranju. Pozvali su učenike u posjet fakultetu i konferenciji ZORH, čemu smo se rado odazvali.