Natječaji

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za maturalno putovanje / izvanučioničku nastavu

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na svom sastanku održanom dana 12. siječnja. 2023.g., izabralo je jednoglasno dvije ponude putničkih agencija za predstavljanje roditeljima na zajedničkom roditeljskom sastanku 3. razreda.

Detalje rezultata odabira ponuda po javnom pozivu 5/2022 pročitajte na linku.

Nazočne članove Povjerenstva pogledajte na linku.

 

REZULTAT ODABIRA PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj ponude: 05/2022
Na roditeljskom sastanku održanom 23. prosinca 2023. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave izabrana je agencija IGANA d.o.o.

Predsjednica povjerenstva
Kornelija Sekelez