Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11

r a s p i s u j e
N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. nastavnik hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica – prof. hrvatskog jezika , na određeno vrijeme  do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, puno tjedno radno vrijeme.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i 90/11.) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN.br.1/96. i 80/99.))
Prijave se primaju na adresu škole u roku od  8. dana od dana objavljivanja.

Klasa: 602-03/11-01-606.                                            R a v n a t e l j :
Ur.broj: 2181/11-01-IK.
Split, 14. 11. 2011.g.                                         Ivan Kovačević, dipl.inž.grad.

  Napomena:
Natječaj je objavljen  i na  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje –
Područna služba  u Splitu, dana 16. studenog 2011.g.