Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

SPLIT, Matice hrvatske 11

 r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

  1. nastavnik fizike – 1 izvršitelj/ica –   neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

 8 sati nastave tjedno.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11. i 86/12.,126/12.,94/13) , i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN.br.1/96. i 80/99.))

Prijave se primaju na adresu škole u roku od  8. dana od dana objavljivanja.


Klasa: 602-03/12-01-620

Ur.broj: 2181/12-01-IK.

R a v n a t e l j :  Ivan Kovačević, dipl.inž.grad.

Split,  09.12.2013.g.