Natječaji

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:
POMOĆNIK U NASTAVI – 1 izvršitelj/ica za rad u nepunom radnom vremenu (30 sati tjedno), na određeno vrijeme.

Uvjeti:
– završena srednja škola,
– prednost pri zapošljavanju pomoćnika imaju osobe koje su sudjelovali u prethodnim projektima „Učimo zajedno“, „Učimo zajedno II i Učimo zajedno III“), ili imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju.
Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
– dokaz o stručnoj spremi,
– presliku domovnice,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
– potvrdu o završenoj edukaciji

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split, Matice hrvatske 11.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).

P.S. Natječaj je objavljen na stranicama Zavoda za zapošljavanje Područni ured Split.
 Pročitajte dokumentaciju natječaja u potpunosti.