Natječaji

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

  • nastavnik/ca stručnih predmeta – 1 izvršitelj/ica, mag. informatike, određeno radno vrijeme do 31.08.2020.god. – 20/40 sati tjedno.
  • nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj/ica, mag. geografije, neodređeno radno vrijeme – 14/40 sati tjedno.

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
– dokaz o državljanstvu,
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave.

 Detalje natječaja pročitajte u potpunosti.