Natječaji

OBAVIJEST O IZBORU PO NATJEČAJU OD 13. 12. 2019. GOD.

  1. Za nastavnicu stručnih predmeta uz prethodnu suglasnost Školskog odbora primljena je SARA VRSALJKO, mag. edukacije informatike
  2. Za nastavnika geografije uz prethodnu suglasnost Školskog odbora primljen je IVAN ĆURČIĆ, mag. geografije

U prilogu pročitajte obavijest i rezultate ocjenjivanja kandidata.
_______________________________

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

  • nastavnik/ca stručnih predmeta – 1 izvršitelj/ica, mag. informatike, određeno radno vrijeme do 31.08.2020.god. – 20/40 sati tjedno.
  • nastavnik/ca geografije – 1 izvršitelj/ica, mag. geografije, neodređeno radno vrijeme – 14/40 sati tjedno.

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme,
– dokaz o državljanstvu,
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Detalje natječaja pročitajte u potpunosti.