Natječaji

Otvoren je natječaj za radno mjesto: 

POMOĆNIK U NASTAVI –  1 izvršitelj/ica za rad u nepunom radnom vremenu (30 sati tjedno), na određeno vrijeme.

 

Uvjeti:

  • završena srednja škola,
  • prednost pri zapošljavanju pomoćnika imaju osobe koje su sudjelovali u prethodnim projektima „Učimo zajedno“,  „Učimo zajedno II i Učimo zajedno III“), ili  imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju.

Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

  • dokaz o stručnoj spremi,
  • presliku domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • potvrdu o završenoj edukaciji

Rok za podnošenje prijava je  osam (8) dana od dana objave.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili  osobno na  adresu:

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split, Matice hrvatske 11.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008).