DRŽAVNA MATURA – PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE, PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – JESENSKI ROK 2019./2020

OBJAVA REZULTATA: 9.9.2020. u 12 sati

ROK ZA PRIGOVORE: 11.9.2020. u 12 sati

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16.9.2020. u 9 sati

PODJELA SVJEDODŽBI: 17.9.2020. u 10 sati u atriju škole

U prilogu ove obavijesti nalazi se obrazac prigovora na ocjenjivanje koji trebate elektronički popuniti i poslati na moj mail natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr. Potvrdit ću vam primitak maila tako da znate da je prigovor zaprimljen.
Rok za podnošenje prigovora je 9.9. od 12 sati do 11.9. u 12 sati. Svi prigovori koji stignu nakon toga roka neće se uvažavati. Rješavanje prigovora i odluku NCVVO-a moći ćete pratiti na vašem računu Postani student na kartici Moji prigovori.
Molim da se prilikom podjele potvrda/svjedodžbi ne grupirate, da držite razmak od 2m i stavite masku.
U istom terminu moći će se preuzeti i potvrde/svjedodžbe s ljetnog roka, kao i potvrde za one koji su prethodnih godina polagali maturu u školi.

Svjedodžbe/potvrde mogu preuzeti maturanti osobno ili ih može preuzeti osoba kojoj je dana ovjerena punomoć za preuzimanje ovih dokumenata.

PRILOG: Prigovor na ocjenjivanje