Savjetovalište za djecu i mlade i korona virus

pitaj_ne_skitaj

Savjetovalište za djecu i mlade Službe za mentalno zdravlje NZJZ-SDŽ i dalje ostaje dostupno djeci i mladima kao i njihovim roditeljima i unovo nastalim okolnostima kroz  intervencije na daljinu:

  1. E-savjetovalište: Pitaj! Ne skitaj?    esavjetovalište.com
  2. Aplikacija za mentalno zdravlje NZJZ-SDŽ

Telefonsko savjetovanje: 021 599 696 ; 021 566 215

Mentalno zdravlje djece i mladih je izuzetno važno u situaciji koja je krizna i u kojoj mogu biti preplavljeni neugodnim emocijama. Misli su svima uključujući i odrasle nerijetko zbrkane i neugodne  te ponekad ne znamo što da radimo?Djeca  prepoznaju ali i reagiraju na emocionalnu atmosferu u kojoj se nalaze. Ne trebamo se praviti da nas sve ovo ne događa, već normalizirati osjećaje u ovoj potpuno drugačijoj situaciji. Stres je podložan ponajviše neizvjesnosti i to nas trenutno svakodnevno okružuje!Dodatna psihološka podrška potrebna je zato i roditeljima i djeci! Potražite savjet!

Djelatnici Savjetovališta za djecu i mlade

savjetovaliste app_mentalno_zdravlje