Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima