Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci