Odluka o imenovanju ravnateljice Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split

Školski odbor donio je odluku o imenovanju ravnateljice Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split:

Odluka o imenovanju ravnateljice – dokument