POZIV NA 1. SJEDNICU VIJEĆA RODITELJA

Na temelju članka 174. Statuta Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Matice hrvatske 11 u Splitu sazivam konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja za školsku 2021./2022. godinu koja će se održati u utorak 5. listopada 2021. godine u 18:30 sati u učionici 4. Službeni poziv možete pronaći ovdje (u riječ ovdje dodaj dokument u pdf u prilogu).

Dnevni red sjednice:
1. Potvrda mandata izabranih članova Vijeća roditelja
2. Izbor predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja
3. Protokol postupanja za vrijeme rada u posebnim uvjetima uzrokovanim COVID-19 u školskoj godini 2021./2022. te organizacija rada
4. Izvješće za šk. god. 2021./2022.
5. Godišnji Plan i program za šk. god. 2021./2022.
6. Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022.
7. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika
8. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
9. Etički Kodeks
10. Kućni red
11. Razno

RAVNATELJ: Ivan Kovačević, dipl. ing. građ.