DRŽAVNA MATURA – PRIGOVOR NA OCJENJIVANJE, PODJELA SVJEDODŽBI I POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE – JESENSKI ROK 2020./2021.

OBJAVA REZULTATA: 8.9.2021. u 12 sati

ROK ZA PRIGOVORE:  do 10.9.2021. u 12 sati

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 15.9.2021.

PODJELA SVJEDODŽBI: 17.9.2021. u dogovoru s razrednicima

Od 8. 9. 2021. od 12:01 sati do 10.9. 2021. u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje. Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

Učenici koji žele uložiti prigovor trebaju se javiti ispitnoj koordinatorici (na mail natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr ili porukom u Teamsu) i dobit će obrazac prigovora koji trebaju popuniti (na računalu, nije ga potrebno printati). Popunjeni obrazac zatim trebaju poslati ispitnoj koordinatorici do navedenog roka. Svi prigovori koji stignu nakon toga roka neće se uvažavati.

Rješavanje prigovora i odluku NCVVO-a učenici mogu pratiti na svom računu Postani student na kartici Moji prigovori.

Svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima državne mature dijelit će razrednici 17.9.2021. u terminu o kojem će naknadno obavijestiti učenike.

Svjedodžbe/potvrde mogu preuzeti maturanti osobno ili ih može preuzeti osoba kojoj je dana ovjerena punomoć za preuzimanje ovih dokumenata.

17.9. od 10 do 12 sati u uredu ispitne koordinatorice mogu se preuzeti svjedodžbe i potvrde s prethodnih rokova državne mature.