Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa

Poništava se  raspisani natječaj o zasnivanju radnih odnosa,  koji je objavljen dana,  05.12.2019.god. na  oglasnoj ploči i stranicama Škole i oglasnoj ploči  i web stranici  Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje.

U potpunosti pročitajte odluku o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 05.12.2019.god.