Sveti Niko Gogssom šeta …

nasl_nikola

Kao svake, tako i ove godine, našim hodnicima šetao se sv. Nikola s neizbježnom čizmicom punom slatkiša. Tko je bio dobar, tko čeka sv. Lucu :)