Državna matura

drzavna_matura

Državna matura i ispiti državne mature 2017./2018.

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018. za ljetni rok.
Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2017./2018. za jesenski rok.
Ispitni katalozi za državnu maturu 2017./2018.

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice:

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature,obratite se ispitnoj koordinatorici Nataši Bogdanović Jadronja (adresa e-pošte: natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr, termin konzultacija: petak B smjena ujutro 5. sat, B smjena poslijepodne 1. sat) ili možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na: broj telefona 01/4501 899, adresu e-pošte: info.centar@ncvvo.hr.

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru. Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na broj telefona 01/6274 844.