Državna matura

matura

Državna matura i ispiti državne mature 2018./2019.

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2018./2019. za ljetni rok
Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. god. 2018./2019. za jesenski rok
Ispitni katalozi za državnu maturu 2018./2019

Molimo sve pristupnike i kandidate da redovito prate mrežne stranice:
Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr
Postani student www.postani-student.hr
Agencije za znanost i visoko obrazovanje www.studij.hr

Ovogodišnji maturanti:

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature,obratite se ispitnoj koordinatorici Nataši Bogdanović Jadronja (adresa e-pošte: natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr, konzultacije četvrtkom u B smjeni 4. sat u uredu nasuprot učionice br.2).
Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Česta pitanja i Kalendaru te na stranicama odabranih fakulteta.

Bivši učenici koji su školovanje završili 2017./2018. (ili ranije) i obranili završni rad:

Sami aktiviraju korisničke podatke na stranici Postani student. Njihov proces prijave i polaganja ispita državne mature je u nadležnosti NCVVO-a a ne škole.
Potvrde/svjedodžbe o položenim ispitima mogu preuzeti četvrtkom 4. sat u B smjeni (ujutro 10.45 – 11.30, poslijepodne 16.45-17.30) u uredu ispitne koordinatorice.
Svjedodžbe/potvrde mogu se preuzeti osobno ili ih može preuzeti osoba kojoj je dana ovjerena punomoć za preuzimanje ovih dokumenata.

 

ANKETA ZA MATURANTE