Nastavak obrazovanja učenika

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split ovim putem obavještava učenike koji žele nastaviti svoje obrazovanje u školskoj godini 2023./2024., a stekli su nižu stručnu
spremu u trajanju (2 god.) ili srednju stručnu spremu u trajanju (3 god.) obrazovanja, da mogu podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja do 05. srpnja 2023.g.

– Uz zahtjev obvezno se prilažu sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba.
– Zahtjev za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik/roditelj-skrbnik koji je ostvario u prethodnom obrazovanju prosjek ocjena od najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Iznimno, zahtjev za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik/roditelj-skrbnik
koji je ostvario u prethodnom obrazovanju prosjek ocjena manji od 3,50
zaokruženo na dvije decimale, a o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.

 

– Zahtjevi se mogu podnijeti za nastavak obrazovanja u slijedećim obrazovnim sektorima:

A. Obrazovni sektor: G R A F I K A (4 god.)
Zanimanje: grafički tehničar pripreme
1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2024.g.
2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

 

B. Obrazovni sektor: G R A D I T E LJ S T V O (3 god.)
Zanimanje: zidar, keramičar-oblagač, monter suhe gradnje
1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2024.g.
2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

 

NAPOMENA:
1. Za maloljetne učenike/ce zahtjev za nastavak obrazovanja podnosi roditelj/staratelj.

 

Ravnateljica:

Sela Tecilazić, dipl.ing.arh.