Grafički tehničar pripreme

naslovna_graficar_pripreme

U izradi grafičkog proizvoda (npr. plakat ili knjiga) prva faza izrade je postupak grafičke pripreme. Projektiranje proizvoda, proračun materijala, obrada podataka, slaganje proizvoda  i drugi pripremni postupci osnova su za daljnje postupke izrade svakog grafičkog proizvoda.
Grafički tehničar pripreme obučava se u našoj školi upravo za obavljanje tih zadataka. Nastavni plan i program je sa svojim fondom sati u praktičnoj nastavi i po zastupljenosti stručnih predmeta prilagođen tome da učenik nakon završetka obrazovanja može odmah biti uključen u rad u nekom od grafičkih poduzeća (npr. u grafičkim studijima, tiskarama…). Također učenici nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od srodnih viših škola ili fakulteta.


Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima:

plan_i_program_graficki_tehnicar_pripreme

 

Uvjeti za upis:

  • hrvatski jezik,
  • matematika,
  • prvi strani jezik
  • fizika
  • kemija
  • likovna kultura

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se  zbrajanjem bodova iz  ostvarenih bodova u OŠ (značajni predmeti 7. i 8. razred  + prosjek ocjena 5., 6., 7., i  8. razred).