TERMINI PREUZIMANJA SVJEDODŽBI/POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE TIJEKOM ŠK.GOD. 2021./2022.

Svjedodžbe i potvrde o položenim ispitima državne mature mogu se preuzeti petkom u 9:30 (A smjena ujutro) ili u 17:00 (A smjena poslijepodne) u uredu ispitne koordinatorice nasuprot učionice br. 2.

Dolazak je obvezno prethodno najaviti ispitnoj koordinatorici na mail natasa.bogdanovic-jadronja@skole.hr.

Svjedodžbe/potvrde mogu se preuzeti osobno ili ih može preuzeti osoba kojoj je dana ovjerena punomoć za preuzimanje ovih dokumenata.