Nastavak obrazovanja učenika

Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split ovim putem obavještava učenike koji žele nastaviti svoje obrazovanje u školskoj godini 2021./2022., a stekli su nižu stručnu
spremu u trajanju (2 god.) ili srednju stručnu spremu u trajanju (3 god.) obrazovanja, da mogu podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja do 05. srpnja 2021.g.
– Uz zahtjev obvezno se prilažu sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba.
– Zahtjev za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik/roditelj-skrbnik koji je ostvario u prethodnom obrazovanju prosjek ocjena od najmanje 3,5o zaokruženo na dvije decimale.

– Zahtjevi se mogu podnijeti za nastavak obrazovanja u slijedećim obrazovnim sektorima:
A. Obrazovni sektor: G R A F I K A (4 god.)
Zanimanje: Grafički tehničar pripreme
1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2022.g.
2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

 

B. Obrazovni sektor: LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN ( 4 god.)
(provjera likovnih sposobnosti)
Zanimanja: Aranžersko scenografski dizajner, Dizajner keramike i Dizajner metala
1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2022.g.
2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispite, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

 

C. Obrazovni sektor: GRADITELJSTVO ( 3 god.)
Zanimanja: zidar, tesar, armirač, keramičar-oblagač
1. Učenik redovito pohađa nastavu završnog razreda i polaže razlikovne i dopunske ispite do 31.03.2022.g.
2. Učenik prvu godinu polaže razlikovne i dopunske ispit, a drugu godinu se uključuje u redovni završni razred uz uvjet da su položeni svi razlikovni i dopunski ispiti.

NAPOMENA:

1. Za nastavak obrazovanja u sektoru likovne umjetnosti i dizajna potrebno je proći provjeru likovnih sposobnosti.
2. Za maloljetne učenike/ce zahtjev za nastavak obrazovanja podnosi roditelj/staratelj.

 

Ravnatelj:

Ivan Kovačević, dipl.ing.grad.