8280b091-68ab-4912-b866-59beb8586948

Naši volonteri na Fešti o’ spize

Ove godine povodom Dana grada Splita za Svetog Duju na Peškariji bila je organizirana Feštu o’ spize. Tradicija je to koja se godinama održava za Sudamju 7. svibnja i prilika da se dobrom spizom počaste građani Splita, posebice slabijeg imovnog stanja, kao i posjetitelji koji se zateknu u gradu za ovu manifestaciju.
Kao i svake godine volonterski smo se odazvali ovoj fešti, te zajedno s našim učenicima i profesorima sudjelovali u pripremi podjele 5.000 porcija janjetine s bižima.