Naši volonteri na Fešti o’ spize

8280b091-68ab-4912-b866-59beb8586948

Ove godine povodom Dana grada Splita za Svetog Duju na Peškariji bila je organizirana Feštu o’ spize. Tradicija je to koja se godinama održava za Sudamju 7. svibnja i prilika da se dobrom spizom počaste građani Splita, posebice slabijeg imovnog stanja, kao i posjetitelji koji se zateknu u gradu za ovu manifestaciju.
Kao i svake godine volonterski smo se odazvali ovoj fešti, te zajedno s našim učenicima i profesorima sudjelovali u pripremi podjele 5.000 porcija janjetine s bižima.