Obrana završnog rada, zimski rok

Objavljen je raspored održavanja obrane završnog rada, zimski rok, šk. godina 2018./2019.