Rezultat odabira ponuda putničkih agencija

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva na svom sastanku
održanom dana 21. 12. 2018.g., izabralo je tri ponude putničkih agencija koje će izvršiti
prezentiranje svojih ponuda dana 16. 01. 2019.g. u 19,00 sati (velika zbornica  Škole).

REZULTAT ODABIRA PONUDA