OBAVIJEST O RADU ŠKOLE ZA VRIJEME LJETNIH PRAZNIKA

ZBOG KORIŠTENJA GODIŠNJIH ODMORA ZAPOSLENIKA TAJNIŠTVO I UČENIČKA REFERADA ŠKOLE NEĆE RADITI OD 23. SRPNJA DO 03. KOLOVOZA 2018. GOD.
MOLIMO UČENIKE/CE DA SVOJE POTVRDE PREUZMU NAJKASNIJE DO 20. SRPNJA 2018. GOD.

Iznimno, 31. srpnja 2018. god. od 08:30 do 12:30 sati, možete zatražiti potvrde.

Ova obavijest se ne odnosi na preuzimanje svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature. Informacije o njihovoj podjeli i preuzimanju nalaze se u posebnoj obavijesti.

RAVNATELJ:
IVAN KOVAČEVIĆ, dipl.ing.grad.