Web programer

programer_cover

Web programer obavlja posao pisanja i održavanja kodnih naredbi koje računalo izvršava. S obzirom na veliki broj programskih jezika, zanimanje web programera tako obuhvaća i širi spektar poslova. Od upoznavanja načina pisanja glavnih kodnih naredbi sveprisutnih u skoro svim programskim jezicima do onih čija primjena se odnosi samo na područje web razvoja. U okviru područja razvoja, programer paralelno obavlja i dodatne potporne aktivnosti uključujući upravljanje projektom, konfiguracijom, mogućim rizicima i dr.

 

U europskom i svjetskom kontekstu za ovo zanimanje najčešće se koristi naziv „web developer“ čiji se opseg posla jasno odvaja od poslova koje obavlja „graphic/web designer“. Dok je s malo kreativnosti i korištenjem dobrog softverskog programa moguće izraditi web stranicu s minimalnim zahtjevima, “razvoj” web stranice zahtijeva mnogo više stručnosti i veći stupanj razumijevanja računala, softvera, programa i sustava. Dizajnerske vještine se odnose na razvoj izgleda, grafike i sadržaja, a programerske „razvojne“ vještine se odnose na  pisanje koda te razvoj baze podataka u svrhu funkcionalnosti sustava. O zahtjevnosti programskog razvoja svjedoči i mogućnost opredjeljenja za razvoj prednjeg „front-end“ (usmjerenje web dizajner) ili stražnjeg „back-end“ (usmjerenje web  programer) sučelja.

 

Mogu se izdvojiti dvije ključne sposobnosti web programera – sposobnost logičkog zaključivanja i kreativnost u rješavanju problema. Ovo zanimanje zahtjeva smisao za analizu, dozu koncentracije, strpljivost, urednost, ustrajnost i točnost u radu.

Zanimanje postavlja dobre temelje za direktno uključivanje na tržište rada kao i za daljnji nastavak obrazovanja.


Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima:

plan_i_program_web_programer

 

Uvjeti za upis

Značajni predmeti za web programera su:

  • hrvatski jezik,
  • matematika,
  • prvi strani jezik
  • fizika
  • tehnička kultura
  • geografija

Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se  zbrajanjem ostvarenih bodova u OŠ.