Raspored održavanja dopunskog rada

U prilogu je definiran raspored održavanja dopunskog rada u periodu od 20.06. do 29.06.2018.

Želimo vam postizanje što boljeg uspjeha! 🙂