Fiskalna odgovornost

Javna-nabava

Procedura praćenja i naplate prihoda

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura dostavljanja sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze financijski učinci

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje


 

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnatelj Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi.

 

Plan nabave za 2021. godinu

Financijsko izvješće na kraju 2020. godine

 


 

Plan nabave za 2020. godinu

Financijsko izvješće na kraju 2019. godine

Bilješke uz financijsko izvješće na kraju 2019. godine

 


 

Plan nabave za 2019. godinu

Financijsko izvješće na kraju 2018. godine

Bilješke uz financijsko izvješće na kraju 2018. godine

 


 

Plan nabave za 2018. godinu

Financijsko izvješće na kraju 2017. godine

Bilješke uz financijsko izvješće na kraju 2017. godine

 


 

Plan nabave za 2017. godinu

Financijsko izvješće na kraju 2016. godine

 


 

Plan nabave za 2016. godinu

Financijsko izvješće na kraju 2015. godine

 


 

Plan nabave za 2015. godinu 

Financijsko izvješće na kraju 2014. godine

 


 

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu