Natječaji

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU
SPLIT, Matice hrvatske 11

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. nastavnik strukovnih predmeta  likovne umjetnosti – 1 izvršitelj/ica – akademski slikar , na neodređeno  vrijeme s punim tjednim radnim vremenom , uz probni  rad  od  6 mjeseci.
2. nastavnik strukovnih  predmeta likovne umjetnosti – 1 izvršitelj/ica – prof. likovne kulture , na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2012.g. s punim tjednim radnim vremenom.
3. nastavnik hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica – prof. hrvatskog jezika , na određeno vrijeme  do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta, s punim tjednim radnim vremenom.
4. nastavnik fizike – 1 izvršitelj/ica – prof. fizike ili dipl.ing.fizike , na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta , 8 sati nastavne norme.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN.87/08.,86/09.,92/10.,105/10. i 90/11.) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN.br.1/96. i 80/99.))
Prijave se primaju na adresu škole u roku od  8 dana od dana objavljivanja.

Klasa: 602-03/11-01-519.                                           R a v n a t e l j :
Ur.broj: 2181/11-01-IK.
Split, 28. 10. 2011.g.                                         Ivan Kovačević, dipl.inž.grad.

Napomena:
Natječaj objavljen na  oglasnoj ploči škole, dana 31. 10. 2011.g., te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje – Područna služba Split, dana 31. 10. 2011.g.