ZAVRŠNI RAD

graduate

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA šk.god. 2017./2018.

VRIJEDI ZA SVE ROKOVE:

28. listopada 2017. Zadnji rok za donošenje tema za završni rad
10. studenog 2017. Zadnji rok za odabir teme za završni rad

A. IZRADBA ZAVRŠNOG RADA

Učenik obavlja izradbu završnog rada pod stručnim vodstvom mentora tijekom zadnje nastavne godine obrazovnog programa koji pohađa. Učenik je dužan izraditi i pisani dio Izradbe, koju je prihvatio mentor, te ga predati u urudžbeni zapisnik Škole najkasnije 10 dana prije Obrane.

B. OBRANA ZAVRŠNOG RADA

LJETNI ROK

1. travnja 2018. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada

25. svibnja 2018. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada

7.-14. lipnja 2018. Ljetni rok obrane završnog rada (prema posebnom rasporedu)

27. lipnja 2018. Svečana podjela završnih svjedodžbi

JESENSKI ROK

6. srpnja 2018. Zadnji rok za prijavu Obrane završnog rada

14. kolovoza 2018. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada

27.-29. rujna 2018. Jesenski rok obrane završnog rada (prema posebnom rasporedu)

5.rujna 2018. Podjela svjedodžbi o obrani završnog rada

ZIMSKI ROK

29. studenog 2018. Zadnji rok za prijavu obrane završnog rada

5. veljače 2019. Zadnji rok za predaju pisanog dijela Izradbe završnog rada

25.-28. veljače 2019. Zimski rok obrane završnog rada (prema posebnom rasporedu)

7. ožujka 2019. Podjela svjedodžbi o obrani završnog rada

Ovaj Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. god. 2017./18. sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada, te kurikuluma Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split.

Ravnatelj:
Ivan Kovačević, dipl.inž.građ.

Na osnovu čl. 5. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada (NN 118/09), Školski odbor Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, na sjednici održanoj dana 29. rujna 2017. donosi ovaj Vremenik.

Predsjednik Školskog odbora:
Vjeran Tecilazić, dipl. ing. arh