1B

Antonela1B1718

Razrednik: Antonela Zagorac
Generacija: 2017./2018.

LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN

 1. Bajić, Laura
 2. Benja, Matea
 3. Čerina, Ivana
 4. Grković, Antoni
 5. Holodovych, Yurii-Kyrylo
 6. Karabatić, Bruno
 7. Kopić, Leonardo
 8. Kovač, Ivana
 9. Lozina, Ivana
 10. Marušić, Iva
 11. Matijaš, Ana
 12. Mikeli, Marino Kristian
 13. Mišević, Tina
 14. Perović, Karlo
 15. Rako, Lara
 16. Salapić, Robert
 17. Samardžić, Paula
 18. Šinković, Ana
 19. Tendžera, Marina
 20. Tolj, Lukas
 21. Vakante, Mia
 22. Zelić, Karla
 23. Zorica, Karla Leona