g3C generacija 2016-2017

Razrednik: Marina Varvodić
Generacija: 2016./2017.

GRAFIČAR PRIPREME

 1. Ante Budiša
 2. Anđela Čupić
 3. Toni Kovač
 4. Duje Kuzmanić
 5. Antonio Miloloža
 6. Tea Mratinić
 7. Simona Parčina
 8. Marko Šego
 9. Ines Tolić

GRAFIČAR DORADE

 1. Božena Brko
 2. Kristina Marić
 3. Ivona Nikolić

GRAFIČAR TISKA

 1. Marko Đipalo
 2. Karlo Herceg