4A generacija 2015-2016

2azoran

Razrednik: Zoran Čulić

Generacija: 2015./2016.

DIZAJNER UNUTARNJE ARHITEKTURE

 1. ADOVIĆ LOVRE
 2. BARAĆ ANDREA
 3. BEŠLIĆ ANTONIO
 4. BOČINA MATEA
 5. ČEKO GABRIELA
 6. DOLJANIN LEONA
 7. ĐELALIJA ANAMARIJA
 8. EĆIM LUCIJA
 9. ERCEGOVAC MARIO
 10. GIZDIĆ VITA
 11. IVANČIĆ MILA
 12. JANČIĆ NAĐA
 13. JENJIĆ TINO
 14. JURIČEVIĆ ZORANA
 15. KRIVIĆ MARIELA
 16. MURINA MARIJA TEREZA
 17. PAŠTAR LUKA
 18. PEJIĆ BRUNO
 19. PRAČER FILIPA
 20. PRKIĆ LEON
 21. PURKIĆ MATILDA
 22. RAKO BRUNO
 23. RUŠE TANJA ANTONIJA
 24. STOJAN DUJE
 25. ŠIMENKO PETRA
 26. VIDOVIĆ ŽELJKA MARIANA
 27. VISKOVIĆ ANTONIO
 28. VRANKIĆ LAURA
 29. VRKIĆ IVANA