g4B generacija 2012-2013

g3b

Razrednik:Jelena Filipović Strikić
Generacija:
2012./2013.

Grafički urednik – dizajner

 1. BALOV MISLAV
 2. BARIĆ ANDREA
 3. BEARA VANA
 4. BRATIĆ MARIJA
 5. DŽELALIJA MELANI
 6. EĆIM DORA
 7. ERCEGOVIĆ ADRIANO
 8. FILIPOVIĆ GRČIĆ MARIJA
 9. KALAJŽIĆ JOSIPA
 10. KLEPO ILIJA
 11. MARIĆ VALENTINA
 12. MAROŠ ANITA
 13. MILINOVIĆ FRANE
 14. PERKOVIĆ ŠIME
 15. PETRIČEVIĆ MIHAELA
 16. SMOLJANOVIĆ JOSIPA
 17. VAKANTE IVANA

Grafički tehničar pripreme

 1. BAŠIĆ KATARINA
 2. DODIG NIKOLA
 3. CECIĆ FRANCO
 4. CIKOJEVIĆ MARIO
 5. ČULIĆ NIKOLINA
 6. ĆURIN KATARINA
 7. DUKIĆ TONI
 8. MALEŠ TONI
 9. MILIŠA PETRA
 10. STANOJEVIĆ MATEA
 11. VUKUŠIĆ ROKO