4B

Jelena4B1718

Razrednik: Jelena Gluić
Generacija: 2017./2018.

ARANŽERSKO – SCENOGRAFSKI DIZAJNER

 1. Doris Alešković
 2. Lena Bezić
 3. Zorana Cerkvenik
 4. Gina Ursula Juričev Barbin
 5. Katarina Klepo
 6. Lea Josipa Nakić
 7. Nikolina Pilić
 8. Ela Pitalo
 9. Josip Perić
 10. Kaja Poljak
 11. Anamarija Rogulj

DIZAJNER METALA

 1. Lea Baras
 2. Marija Magdalena Bikić
 3. Lucia Buličić
 4. Domagoj Ljubišić
 5. Silvija Mlikota
 6. Antonia Munivrana
 7. Ivana Prcela
 8. Toni Urlić

DIZAJNER KERAMIKE

 1. Petar Bilan
 2. Diana Bobanac
 3. Matea Katić
 4. Sara Stavljenić
 5. Fani Stričević